تبلیغات
بسیج - افسران «جنگ نرم»
سه شنبه 12 بهمن 1389  04:02 ب.ظ

شما دانشجویان افسران «جنگ نرم» هستید.

مقام معظم رهبری

 

http://www.rasekhon.ir/

 

بیانات در دیدار دانشجویان و نخبگان علمی

امروز جمهورى اسلامى و نظام اسلامى با یك جنگ عظیمى مواجه است، لیكن جنگ نرم - كه دیدم همین تعبیر «جنگ نرم» توى صحبتهاى شما جوانها هست و الحمدللَّه به این نكات توجه دارید؛ این خیلى براى ما مایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خوشحالى است - خوب، حالا در جنگ نرم، چه كسانى باید میدان بیایند؟ قدر مسلّم نخبگان فكرى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یعنى شما افسران جوانِ جبهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى مقابله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با جنگ نرمید.

آیت الله خامنه ای


نظرات()